PROVEDENÍ SLUŽEB NA VYSOKÉ ÚROVNI
Projekční zpracování technologických celků a energetických zařízení
TR 110/22kV SLANÝ
Kompletní rekonstrukce transformovny
ÚDRŽBA ELEKTROZAŘÍZENÍ
Zajištění pohotovosti v režimu 24/7
LINKA DPD 1600 V1, V2, V3 - JIŽNÍ SVAHY
Kompletní dodávka elektročásti a systému řízení

Aktuality

 • 04.01.2017

  Naše společnost zvítězila ve výběrovém řízení na akci „P23 – Modernizace SKŘ včetně elektro NN+VN / 3. řez – PD 32, 33, RV31 + VM31“. Jedná se o zpracování projektové dokumentace stavby pro obchodního partnera společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

 • 16.12.2016

  S dlouholetým obchodním partnerem společností Constellium Extrusions Děčín s.r.o. jsme podepsali smlouvu na realizaci zakázky „Modernizace rozvaděče 10kV rozvodny B – r3“. Rozsah plnění spočívá ve vypracování projektové dokumentace stavby, dodávky vlastního VN rozváděče, montážního materiálu, demontážních pracích a instalace nového zařízení s následným vyzkoušením a uvedením do provozu. 

 • 14.12.2016

  Společnost Bohemia Müller s.r.o. byla vybrána jako realizátor zakázky „TR 400/110kV Neznášov – kompenzace“. Zadavatelem je společnost ČEPS, a.s. a jedná se o realizaci akce formou „na klíč“. Termín dokončení realizace je stanoven na podzim roku 2017.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost Bohemia Müller s.r.o. byla založena v roce 1997. Zakladatelé jsou uznávanými odborníky v oblasti vysokého, velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí.

Proto se od svého vzniku firma zaměřila na dodávky pro doly, velké průmyslové podniky, výrobce a distributory elektrické energie a v neposlední řadě i společnosti zabývající se přenosem elektrické energie.

V současnosti jsou hlavní náplní společnosti následující činnosti:

 • Projekční zpracování technologických celků a energetických zařízení
 • Dodávky a montáže zařízení napěťových úrovní NN, VN, VVN a ZVVN
 • Dodávky a montáže důlní technologie – část elektro, MaR a SKŘ
 • Vytváření SW aplikací a najíždění energetických technologii

VOLNÁ MÍSTA

PŘIDEJ SE K NÁM HLEDÁME PROFESIONÁLY V OBORU ELEKTRO